Teknik Bilgiler

KOMPOZİT MALZEME NEDİR ?

En az iki farklı malzemenin makro seviyede (birbiri içerisinde çözünmeyecek şekilde) birleştirilmesiyle oluşturulan yeni malzemelere kompozit malzemeler denir.

Burada fiziksel bir karışım söz konusudur. Kompozit malzemenin hazırlanması esnasında kesinlikle kimyasal bir reaksiyon meydana gelmez. Sadece kalıplama esnasında sıcaklık altında kimyasal reaksiyon ile ürün sertleşir.

Kompozitler genel olarak «matris» ismi verilen bir ana malzeme ve «takviye elemanı olarak isimlendirdiğimiz fiber, elyaf gibi daha mukavim bir malzemeden oluşturulur. Bu iki malzeme grubundan, takviye malzemesi oluşan kompozit malzemeye mukavemet ve yük taşıma özelliğini verirken , matris malzeme ise plastik şekillenme esnasında oluşabilecek kırılma ve çatlak oluşumlarını önleyici rol oynamakta ve kompozit malzemenin kopmasını geciktirmektedir.

Kompozit malzemeyi en basit şekilde anlatabilmek için ,evlerimizi inşa ederken üretilen beton kolonları gösterebiliriz.

urada, çimento beton malzemesini matris (ana malzeme), kolonun sağlamlığını veren demir çubukları ise takviye malzemesi olarak düşünebiliriz.

KOMPOZİT MALZEMELER NE İÇİN ÜRETİLİRLER ? Bileşenlerde tek başına iken mevcut olmayan bazı özelliklerin (hafiflik, dayanım esneklik, vb.) geliştirilmesi ve bir araya getirilmesidir. Başka bir deyişle, ortaya çıkan kompozit malzeme, kendisini oluşturan komponentlerden daha iyi özelliklere sahiptir.

  1. Kompozit, aslında karışım anlamına gelmekle birlikte çözünen ve çözen bileşenlerden oluşmaz.
  2. Kompozit malzemenin oluşumu sürecinde bileşenler arasında atom alışverişi olmaz.
  3. Kompozit bileşenleri kimyasal olarak birbirlerini etkilemezler.
  4. Malzemeler birbiri içerisinde çözünürse ve atom seviyesinde bir karışım söz konusu olursa, bu tür malzemeler kompozit değil alaşım olur.
  5. Karışım nanometre seviyesindeki partiküller düzeyinde olursa ise bu tip kompozitlere nano kompozitler denir.

Niçin Kompozit Malzeme?

Kompozit malzemelerin üretimiyle, elde edilecek malzemenin daha iyi mukavemet, rijitlik, yorulma dayanımı,korozyon dayanımı,hafiflik, aşınma dayanımı,kırılma tokluğu, akustik yalıtkanlıkğı , elektrik yalıtkanlığı ve en önemlisi daha iyi ekonomik üretim maliyetine sahip olması amaçlanır.